Vol134嫩模小尤奈私房薄纱水手服露傲人豪乳遮点喷血诱惑30P小尤奈尤物馆

Vol134嫩模小尤奈私房薄纱水手服露傲人豪乳遮点喷血诱惑30P小尤奈尤物馆

然此火非实火,乃虚火耳。 治杨梅疮未破者,疳疮肿毒便毒,四肢肿毒。

歌括∶妇人产后少腹疼,甚结成块按更痛。经候过而作痛,气血俱虚,本方对四君子汤服之。

若认为劳症,必至肝气愈逆,非劳反成劳矣。其深思哉!眉批∶白术多伪,肉桂更无佳者。

 见食憎恶常欲卧,血分太燥病属肝。如有块,不可用参、、术;无块,方可用本方,去桃仁,加熟地并附子一片;足冷,加熟附子一钱,及参、术、陈皮,加参生化汤治分娩后即患气短者。

原方不可减去一味。 所以临产之前,宜用补血之药;补血而血不能遽生,必更兼补气以生之,然不可纯补其气也,恐阳过于旺,则血仍不足,偏胜之害,必有升而无降,亦难产之渐也。

二陈汤加砂仁、栀子、黄芩、黄连,俱姜制炒,水一钟半,生姜五片,煎服。无如人拘于妊娠之药禁而不敢用,因致堕胎,而仅存几微之气,不急救气,尚有何法。

Leave a Reply