No4098女神王雨纯西双版纳旅拍眼镜主题开档黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真52P王雨纯秀人网

No4098女神王雨纯西双版纳旅拍眼镜主题开档黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真52P王雨纯秀人网

胸胁俱满,或胁下硬痛,或呕吐,舌上白苔,或不大便,并属小柴胡汤。病患胁下素有痞,连脏结,无阳证,不往来寒热,其人反静,舌上苔滑者,不可攻也,刺关元,灸之亦可,仍与咽喉不利,或痛或痒,不可纳食,皆毒瓦斯上冲所致。

 <目录>伤寒证脉药截江网卷之五伤寒之病,从表入里,里必达外,见证之由,所属必相审,治庶无误也。 尺寸俱长者,阳明受病也。

头汗者,邪搏诸阳,则汗见于头也。小便自利,为蓄血也。

有水气,先渴后呕,膈间怔忡。其状胸腹满,目痛,壮热妄言,自汗,两胫逆冷挛急,恶寒。

坐而伏者,短气也。不知用此,乃以桂枝辛热之药助邪伐正,安有不毙者乎?

非四逆,不能救阴厥。发热,发少阳汗,谵语者,死。

Leave a Reply