dva本子福利肉图全彩

dva本子福利肉图全彩

或绕脐生疮,或脓自脐出,或大便出。而经别篇则云∶手太阴之正,上出缺盆,循喉咙。

 至若肾虚不能制肥液,更可笑也。外以火灸,引邪透出,使有穴归着而不乱,则可转死为生。

 心腹之痛,其类甚多。次服神妙乳朱丹,或葵子如圣散。

 即《素问》平人气象论所谓妇人手少阴脉动甚者,妊子也。又云∶疽发如小疖,触则彻心痛,四边微起如橘皮孔,色红赤,不全变,脓水不甚出。

本自有热消谷,小便数,今反不利,此欲作水。轻漉出,用刀刮去皮,如雪白。

谨节饮食,若食兔缺唇,食犬无声,食杂鱼而致疮癣。月经不调,贴血海穴,手摩百下。

Leave a Reply