No3454女神Emily顾奈奈澳门旅拍白色紧身服饰配白丝袜秀完美身材诱惑写真52P顾奈奈秀人网

No3454女神Emily顾奈奈澳门旅拍白色紧身服饰配白丝袜秀完美身材诱惑写真52P顾奈奈秀人网

若停食吐泻,小便短少,腹胀作痛,用此以分利之。若肥体色黄,小便不调,发黄脱落,鼻下疮痍,嗜土少食,大便青褐者,用栀子茯苓汤。

继服二陈汤,若无生蝎,以带性雄猪心血代用,入代赭石散大妙。 故凡病属阴症,误用寒凉之药,死后手足青黯,甚则遍身皆然,于此可验。

用补中益气汤调补脾肺,用六味地黄丸滋补肝肾而愈。邪入心,用栀子清肝散,加炒黄连亦通。

慎之,慎之!一小儿每春夏口干发热,怠惰嗜卧,劳则头痛,服清凉化痰之药,喘泻烦躁不安,服香薷饮,脉大神思昏愦,余用补中益气汤去升麻、柴胡加五味、麦门、炮姜一剂未愈,又加肉桂五一小儿禀脾肾虚弱,注夏发热,二便不调,朝用补中益气汤,夕用地黄丸而愈。 一小儿面黄颊赤,发热作渴,睡中惊悸,此心经内外疳也,用秘旨安神丸而痊。

大便出血者,犀角地黄汤。瘴疟者,感山岚瘴气,其状寒热,休作有时是也。

后复呕吐,另用克滞之剂,口渴饮汤,流涎不已,余谓胃气虚寒,不能摄涎也,一小儿七岁,呕吐不食,面白指冷,此胃气虚寒也,用理中汤;呕吐顿愈,又用六君子汤而痊。若因父母曾服燥剂而致者,用四物、麦门、甘草。

Leave a Reply