Vol055气质女生谢芷馨苏梅岛旅拍白色缕空吊带内衣完美写真27P谢芷馨花の颜

Vol055气质女生谢芷馨苏梅岛旅拍白色缕空吊带内衣完美写真27P谢芷馨花の颜

其子能明目,功专益精利水,水亏而瞳子收小者宜之。 发明旋覆花升而能降,肺与大肠药也。

又为末唾调,贴痔痛七日即消。《千金》五石丸等方,用以解钟乳、紫白石英、石脂之热性耳。

若色微绿,虽产秦中,非沙苑也。《深师》香薷丸治通身水肿,以香薷熬膏,丸白术末,日三夜一服,米饮下之,效。

又捶成薄片置烧酒中半月许,结成白霜,取其酒徐徐饮之,降阴火最捷,但性带阴毒,恐伤心肾,不可多服。东垣云,立夏前服白虎,令人小便不禁,降令大过也。

采得鲜者即用为生地黄,炙焙干收者为干地黄,以法制过者为熟地黄。熟则下走肝肾,外彻腰足,故能调血气。

 盖脐下痛属肾藏精伤,胫股酸痛系下元不足,目如无所见乃水亏不能鉴物,皆肾所主之病,非熟地黄不除。得人参、白蜜,名大半夏汤,治呕吐反胃。

Leave a Reply